SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

RESIDENCES nabízí komplexní správu nemovitostí, včetně jejich pronájmu. Zastupujeme vlastníky  při jednáních s dodavateli služeb a energií, při jednáních s institucemi a nájemci.  Poskytujeme 24-hodinovou linku pro nájemníky v českém, anglickém a francouzském jazyce.

.

Nabízené služby:

 • Převzetí nemovitosti
  • Dokumentace o vlastnictví
  • Dokumentace o pojištění
  • Zápisy o stavech měřidel energií
  • Dokumentace revizních správ zařízení  (např.  plynový kotel, el. rozvody, komín, atd.)
  •  Dokumentace o stavu nemovitosti
   .
 • Provozní úkony
  • Stanovení výše nájemného a servisních poplatků
  • Zajištění pronájmu nemovitosti včetně prohlídek a konzultace podmínek pronájmu s. majitelem
  • Zajištění nájemní smlouvy a předávacího protokolu v. českém a anglickém jazyce
  • Předávání a přejímání nemovitosti
  • Provádění kontrol nemovitosti
  • 24-hodinová havarijní  linka pro nájemníky
  •  Účast na schůzích společenstva vlastníků
   .
 • Technické úkony
  • Zajišťování revizí zařízení
  • Běžná údržba
  • Zabezpečování dodávek energií
  • Zajištění vybavení nemovitosti nábytkem
   .
 • Finanční záležitosti
  • Kontrola plateb nájemného a poplatků za služby
  • Vyúčtování poplatků za služby

.

Odměna za správu „jednotky“:

 • 7% z nájemného plus DPH za každý měsíc, pokud je jednotka pronajata
 • Fixní částka 500,- Kč měsíčně  plus DPH, pokud není jednotka pronajata
 • Při zajištění dlouhodobého pronájmu nemovitosti si účtujeme odměnu ve výši jenoho měsíčního nájemného plus DPH
 • Dohled při vybavení bytu nábytkem či  menší rekonstrukci činí:
  • 10.000,- plus DPH - Studio
  • 15.000,- plus DPH - 1-ložnicový byt
  • 20.000,- plus DPH - 2-ložnicový byt
  • 25.000,- plus DPH - 3-ložnicový byt
  • 30.000,- plus DPH - 4-ložnicový byt

 Nabídka služeb je sjednávána individuálně na základě požadavků každého klienta.

.

mathieu@residences.cz Copyright (c) 2011 LEBO & MATHIEU s.r.o.    l    Webdesign: nexum Trilog